Football.biz
F 17/10/20 Vyskov 0-0 Odra Petrkovice
F 04/05 Tien Giang 1-0 Vinh Long
F 04/05 TP Ho Chi Minh II3 1-1 Binh Thuan1
F 04/05 Lam Dong 4-1 Kon Tum3
F 16/11/20 Cong An Nhan Dan2 0-1 Gia Dinh2
F 05:30 Gia Dinh3 2-3 TTBD Phu Dong13
F 04:00 Adelaide Comets FC1 3-0 Campbelltown City SC3
F 03:00 Tuan Tu Phu Tho 0-0 Cong An Nhan Dan1
F 12/11/20 Viettel B1 3-0 TDTT Bac Ninh1
F 11/11/20 Tay Ninh Reserves2 2-1 Quang Nam Reserves
F 09/11/20 Luxury Ha Long5 1-2 Viettel B1
F 06/11/20 TP Ho Chi Minh II2 1-0 Dong Nai Berjaya1
F 06/11/20 Gia Dinh1 4-0 Tien Giang
F 06/11/20 Tuan Tu Phu Tho 1-1 Lam Dong
F 06/11/20 Cong An Nhan Dan1 6-2 Vinh Long1
F 06/11/20 Nam Dinh FC II2 0-0 Kon Tum1
F 06/11/20 PVF Vietnam2 2-0 Da Nang II2
F 06/11/20 Trieu Minh2 4-2 Binh Thuan1
F 02/11/20 Binh Thuan1 1-1 TP Ho Chi Minh II1
F 02/11/20 Tuan Tu Phu Tho1 5-0 Kon Tum
F 02/11/20 Phu Dong FC2 2-1 Da Nang II
F 02/11/20 Vinh Long1 1-2 Gia Dinh4
F 02/11/20 Tien Giang1 0-5 Cong An Nhan Dan2
F 02/11/20 Nam Dinh FC II1 4-1 Lam Dong11
F 02/11/20 Dong Nai Berjaya 2-0 Trieu Minh3
F 29/10/20 Dong Nai Berjaya3 0-2 Vinh Long5
F 29/10/20 PVF Vietnam2 0-0 Lam Dong2
F 29/10/20 Tuan Tu Phu Tho2 4-1 Da Nang II
F 29/10/20 Trieu Minh4 1-4 Gia Dinh1
F 29/10/20 Phu Dong FC2 1-2 Kon Tum2
F 29/10/20 TP Ho Chi Minh II3 0-5 Cong An Nhan Dan1
F 29/10/20 Binh Thuan2 1-4 Tien Giang2
F 25/10/20 Ekibastuzets13 0-1 FK Aktobe Lento2
F 25/10/20 PVF Vietnam1 3-0 Kon Tum
F 25/10/20 Tien Giang1 2-2 Trieu Minh2
F 25/10/20 Phu Dong FC3 2-0 Lam Dong1
F 25/10/20 Nam Dinh FC II2 0-0 Da Nang II2
F 25/10/20 TP Ho Chi Minh II1 3-2 Vinh Long1
F 25/10/20 Gia Dinh3 4-0 Binh Thuan1
F 25/10/20 Cong An Nhan Dan4 6-1 Dong Nai Berjaya3
F 21/10/20 Dong Nai Berjaya1 1-3 Tien Giang1
F 21/10/20 Tuan Tu Phu Tho1 1-0 Nam Dinh FC II1
F 21/10/20 Phu Dong FC2 1-3 PVF Vietnam1
F 21/10/20 Vinh Long1 2-0 Binh Thuan2
F 21/10/20 Lam Dong1 0-4 Kon Tum
F 21/10/20 TP Ho Chi Minh II2 0-4 Gia Dinh
F 21/10/20 Cong An Nhan Dan2 4-0 Trieu Minh2
F 17/10/20 PVF Vietnam 0-0 Nam Dinh FC II1
F 17/10/20 Kon Tum 2-0 Da Nang II
F 17/10/20 Gia Dinh3 2-1 Cong An Nhan Dan1
F 05/08/17 Binh Thuan 1-2 Dong Thap12
F 01/08/17 Binh Thuan 0-3 T T Hanoi II
F 29/07/17 Binh Dinh1 1-0 T T Hanoi II
F 29/07/17 Cong An Nhan Dan2 3-0 Binh Thuan1
F 26/07/17 Binh Thuan16 1-0 Lam Dong2
F 26/07/17 T T Hanoi II1 8-0 Long An II2
F 25/07/17 PVF Vietnam 0-1 Binh Dinh
F 25/07/17 Cong An Nhan Dan3 4-0 Mancons Sai G1
F 18/07/17 PVF Vietnam12 5-1 Ben Tre2
F 18/07/17 Binh Thuan 1-0 Long An II
F 18/07/17 Tien Giang14 1-2 An Giang6
F 18/07/17 Lam Dong 3-1 Cong An Nhan Dan
F 18/07/17 Palace Khanh Hoa 1-1 T T Hanoi II
F 18/07/17 Mancons Sai G1 3-0 Ca Mau3
F 18/07/17 Kon Tum 1-1 Viettel B
F 18/07/17 Binh Dinh 1-1 TTBD Phu Dong1
F 04:00 Binh Dinh 0-2 Viettel B
F 04:00 Kon Tum2 1-1 TTBD Phu Dong
F 03:00 Lam Dong 2-0 T T Hanoi II1
F 03:00 Palace Khanh Hoa3 1-5 Cong An Nhan Dan3
F 03:00 An Giang1 0-0 Mancons Sai G
F 03:00 Long An II1 0-2 PVF Vietnam1
F 03:00 Ben Tre 0-1 Binh Thuan
F 08/07/17 Tien Giang2 0-2 Binh Thuan
F 08/07/17 Long An II2 1-0 An Giang3
F 08/07/17 PVF Vietnam1 2-1 Mancons Sai G1
F 08/07/17 Ca Mau1 6-1 Ben Tre1
F 08/07/17 Cong An Nhan Dan 7-0 Kon Tum2
F 07/07/17 T T Hanoi II2 1-0 Binh Dinh1
F 06/07/17 Viettel B 2-2 Lam Dong1
F 06/07/17 TTBD Phu Dong1 6-1 Palace Khanh Hoa12
F 03/07/17 PVF Vietnam 4-0 Ca Mau3
F 03/07/17 Mancons Sai G1 1-0 Ben Tre1
F 03/07/17 Binh Thuan 1-1 An Giang
F 03/07/17 Cong An Nhan Dan 2-0 Binh Dinh
F 02/07/17 TT Hanoi II team 7-1 Kon Tum1
F 01/07/17 Viettel B 7-2 Palace Khanh Hoa2
F 01/07/17 TTBD Phu Dong1 1-1 Lam Dong1
S 01/07/17 Cong An Nhan Dan 0-0 Binh Dinh
F 29/06/17 An Giang1 2-2 PVF Vietnam3
F 26/06/17 Kon Tum 0-2 Binh Dinh1
F 26/06/17 Viettel B2 1-2 TTBD Phu Dong3
F 26/06/17 Lam Dong 4-0 Sanna Khanh Hoa2
F 26/06/17 Cong An Nhan Dan4 0-3 T T Hanoi II2
F 25/06/17 PVF Vietnam 3-0 Binh Thuan1
F 23/06/17 Ca Mau3 2-1 An Giang1
F 23/06/17 Mancons Sai G3 3-0 Tien Giang3
F 23/06/17 Ben Tre 1-2 Long An II1
F 22/06/17 Binh Dinh 2-1 Lam Dong1
F 22/06/17 Palace Khanh Hoa2 4-2 Kon Tum1
F 21/06/17 TTBD Phu Dong3 0-4 Cong An Nhan Dan1
F 20/06/17 T T Hanoi II2 3-0 Viettel B1
F 18/06/17 Binh Dinh4 1-0 Sanna Khanh Hoa2
F 18/06/17 Kon Tum2 3-1 Lam Dong2
F 18/06/17 An Giang1 3-0 Ben Tre3
F 18/06/17 Long An II2 1-1 Ca Mau4
F 18/06/17 Tien Giang2 0-1 PVF Vietnam3
F 18/06/17 Binh Thuan1 3-0 Mancons Sai G2
F 17/06/17 Cong An Nhan Dan 1-0 Viettel B1
F 16/06/17 TT Hanoi II team1 1-0 TTBD Phu Dong4
F 06/06/17 Long An II1 4-0 Binh Thuan
F 06/06/17 An Giang 2-0 Tien Giang3
F 06/06/17 Cong An Nhan Dan 2-0 Lam Dong
F 06/06/17 Ca Mau 1-1 Mancons Sai G
F 06/06/17 Ben Tre2 0-3 PVF Vietnam2
F 05/06/17 T T Hanoi II 5-0 Palace Khanh Hoa
F 04/06/17 TTBD Phu Dong1 2-3 Binh Dinh1
F 04/06/17 Viettel B 6-2 Kon Tum
F 02/06/17 Tien Giang 0-0 Ca Mau
F 02/06/17 PVF Vietnam1 0-0 Long An II1
F 02/06/17 Mancons Sai G1 0-3 An Giang1
F 02/06/17 Binh Thuan 2-0 Ben Tre2
F 01/06/17 Cong An Nhan Dan 5-0 Palace Khanh Hoa
F 31/05/17 T T Hanoi II 6-0 Lam Dong1
F 30/05/17 Viettel B 1-1 Binh Dinh1
F 30/05/17 TTBD Phu Dong2 2-2 Kon Tum
F 29/05/17 An Giang 0-1 Long An II2
F 29/05/17 Mancons Sai G2 1-0 PVF Vietnam2
F 29/05/17 Ben Tre 3-1 Ca Mau
F 29/05/17 Binh Thuan 2-0 Tien Giang3