Football.biz
F 29/07 Macau Chiba FC 2-0 Wan Guan
F 28/07 Alta 1-1 Tromsdalen
F 28/07 Benfica de Macau11 3-3 Cheng Fung4
F 28/07 Windsor Arch Ka I 0-3 Chao Pak Kei1
F 23/07 Toi Seng1 1-2 Macau Chiba FC2
F 22/07 Alfandega13 3-2 Tim IEC2
F 21/07 PSP Macau2 0-4 Chao Pak Kei1
F 21/07 Benfica de Macau 3-2 Sporting de Macau22
F 15/07 Alfandega1 8-2 East Star
F 14/07 Lun Lok1 0-5 Cheng Fung1
F 14/07 Windsor Arch Ka I1 5-1 Casa De Portugal
F 07/07 CD Monte Carlo 1-3 Sporting de Macau
F 07/07 Hang Sai 4-5 PSP Macau
S 23/07 Wan Guan 2-1 Ieong Heng2
S 16/07 Space FC 0-0 Ieong Heng
S 16/07 Hong Ngai 0-0 Wan Guan
S 15/07 Macau Chiba FC 0-0 Man Fung Hong